Το 2019 η ομάδα της «Δημιουργικής Πρωτοβουλίας για το Δήμο Καλαμάτας» ξεκίνησε την πορεία της, ενώνοντας δυνάμεις με στόχο να κάνουμε την Καλαμάτα ένα Δήμο πιο φιλικό, περισσότερο λειτουργικό και αποτελεσματικό, ένα Δήμο ικανό να προσφέρει χειροπιαστή προοπτική για το μέλλον. Και το πετύχαμε, με έργο στην πράξη και έναν σχεδιασμό ολοκληρωμένο για το αύριο […]